ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ НЬ НИЙТ 8 БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛЬТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЯВУУЛЖ БАЙНА...

© 2019 ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

УТАС: 70157768, 7015-7761, 7015-7765
info@ikhzasag.edu.mn

Элсэгчдийн бүртгэл

  • Тус сургуульд элсэгчдийг 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 10-ны өдрийг дуустал бүртгэнэ.
  • Улаанбаатар хотоос оюутнаар элсэхийг  хүсэгчдийг Баянзүрх дүүрэгт байрлах Их засаг Олон улсын их сургуулийн төв байранд 2019 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрөөс бүртгэж томилолт олгоно.
  • Хөдөө орон нутгаас оюутнаар элсэхийг хүсэгчдийг тухайн аймгийн төвүүдэд ажиллаж буй Их Засаг ОУИС-ийн элсэлтийн салбар комисууд  2019 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2019 оны 07 дугаар сарын 10 ны өдрийг дуустал бүртгэж томилолт олгоно.
  • Элсэгчдийн бүртгэлийг өдөр бүх Их засаг Олон улсын их сургуулийн байранд бүртгэнэ.

Элсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.

  • Ерөнхий шалгалтын батламж
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • 3*4 хэмжээтэй цээж зураг 4 хувь
  • Сурагчийн Хувийн хэрэг 
  • Бүрэнд боловсролын гэрчилгээ
  • Боловсрол соёл урлагийн сургууль, Дүрслэх урлаг дизайн технологийн сургуульд элсэгчдээс ур чадварын шалгалт авна.