Цахим ном

Онцлох ном

1. Н.НЯМ-ОСОР - ИХ ЗАСАГ ХУУЛИЙН ТАЙЛБАР - БОТЬ I

2. Н.НЯМ-ОСОР - ХIII ЗУУН БА ИХ ЗАСАГ ХУУЛЬ - БОТЬ II

3. Н.НЯМ-ОСОР - МӨНХ ТЭНГЭРЭЭС СОЁРХСОН ИХ ЗАСАГ ХУУЛЬ -
БОТЬ III

4. Н.НЯМ-ОСОР - ЧИНГИС ХААН БА ИХ ЗАСАГ ХУУЛЬ IV

5. Н.НЯМ-ОСОР - МОНГОЛЧУУДЫН ТЭНГЭРЛЭГ ОРШИХУЙ - БОТЬ V

Цахим ном

Их засаг хууль судлал Н.Ням-Осор , Ж.Цэцэгмаа

2. Удирдлагын бүртгэл хичээлийн гарын авлага А.Бибиш

3. Нягтлан бодох бүртгэлийн онолын хураангуй Б.Мөнгөнтуяа

4. Монголын түүх, соёл, ёс заншил сурах бичиг Б.Энх-Өлзий

5.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрхийн акт үйлдэх аргачлал Наранбаатар Г. 2018 он

6. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй Е анги 2013 он Мөнхжаргал

7. Анагаах ухааны удам зүй Н.Сэргэлэн

8. Цахилгаан станц, дэд станцын цахилгаан хэсгийн төсөл зохиохуй Ё.Гантогоо

9. Хотын цахилгаан хангамж Ё.Гантогоо

Logo

© 2023 ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ИЗОУИС