Хөтөлбөрийн магадлан

Image

ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

Сүүлийн 3 жилд хэрэгжиж буй 7 хөтөлбөр, урьдчилсан магадлан итгэмжлэлийн 3 /Сэтгэл судлалын бакалавр, Хүний нөөцийн менежментийн магистр, Боловсрол судлалын магистр/ нийт 10 хөтөлбөр магадлуулсан байна.

Image

ImageImageImageImageImageImage

Image

УРЬДЧИЛСАН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ ХИЙГДСЭН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Image
Logo

© 2023 ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ИЗОУИС