Их Засаг" ОУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулЬ

· 5 минут зарцуулна
Thumbnail

"Их Засаг" ОУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Эрх зүй, Бизнес удирдлагын магистрантын урьдчилсан хамгаалалт 2022.02.19-нд төв сургуулийн хурлын танхимд болно.

Image
Logo

© 2023 ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ИЗОУИС