ХӨТӨЛБӨРИЙН УРЬДЧИЛСАН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧДИЙН БАГ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

· 5 минут зарцуулна
Thumbnail

“БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ”-ЫН МАГИСТР, “БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ”-ЫН ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН УРЬДЧИЛСАН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧДИЙН БАГ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
Logo

© 2023 ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ИЗОУИС