Их засаг Үндэсний Инженер Технологийн Сургуулийн багш, мэдээлэл зүйн боловсрол бакалаврын хөтөлбөрийн урьдчилсан магадлан итгэмжлэх шинжээчдийн баг ажиллаж байна.

· 5 минут зарцуулна
Thumbnail

Үндэсний Инженер Технологийн Сургуулийн багш, мэдээлэл зүйн боловсрол бакалаврын хөтөлбөрийн урьдчилсан магадлан итгэмжлэх шинжээчдийн баг ажиллаж байна.

  • Thumbnail
  • Thumbnail
  • Thumbnail
  • Thumbnail
  • Thumbnail
  • Thumbnail
  • Thumbnail
Logo

© 2023 ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ИЗОУИС