x Засаг Олон Улсын Иx Сургуулийн Шинжлэх Ухааны Сургууль

· 5 минут зарцуулна
Thumbnail

Иx Засаг Олон Улсын Иx Сургуулийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн удирдлага, багш нар, доктор, магистр, эчнээ ангиудын спортын тэмцээн хоёр өдөр амжилттай зохион байгуулагдаж байна

Image

ImageImageImageImageImageImage
Logo

© 2023 ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ИЗОУИС